Regulamin


Regulamin świadczenia usług sklepu girlonboard.pl

§ 1

girlonboard.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Krzysztof Meldner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMEL Krzysztof Meldner z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 94 lok 17, 90-139, wpisaną do CEIDIG.

REGON: 470877414

NIP: 725-114-71-58

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie girlonboard.pl.

§ 2

 1. girlonboard.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać sprzęt snowboardowy. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się według regulaminu oraz według europejskiego kodeksu postepowania w handlu elektronicznym.
 1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu; realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -18. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 7 dni.
 1. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (brutto).
 1. W podanych cenach nie uwzględniono kosztów transportu. Wysyłki będą realizowane przez firmy kurierskie, pocztą lub poprzez odbiór osobisty.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem girlonboard.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 1. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.girlonboard.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 1. Zamawiający rejestrując się w sklepie girlonboard.pl akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę, danych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę.
 1. Zamawiający ma prawo w każdym momencie do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych lub ma prawo zgłosić do obsługi girlonboard,pl żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych oraz ich usunięcia.
 1. Zamawiających korzystających z usług sklepu girlonboard.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji katalogowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  1. Tpay.com
  2. Przelew na konto 53 1140 2017 0000 4102 1309 8819
 1. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście bez dodatkowej opłaty w granicach administracyjnych miasta Łodzi..
 1. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 1. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże strony. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z zakupu danego artykułu.
 1. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku lub uszkodzenia któregoś z zamówionych produktów Sprzedający będzie kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru, który zostanie wysłany po akceptacji Klienta.
 1. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.
 1. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 1. Klient – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 5 niniejszego paragrafu, Klient – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a girlonboard.pl zwraca na rachunek bankowy Klienta – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 1. Zwracany towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres podany w liście przewozowym wraz z fakturą VAT (dowodem zakupu).
 1. Sprzedawca gwarantuje w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia do siedziby firmy wystawić dokument korygujący oraz zwrócić kwotę, za którą nabyto produkty na wskazany przez Klienta numer konta bankowego (zwracana jest pełna wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez klienta). Przy zwrocie produktów zastępczych koszty transportu pokrywa girlonboard.pl.

§ 6

 1. Każdy oferowany przez sklep produkt jest objęty gwarancją producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności pomiędzy oferowanym a otrzymanym produktem, sprzedawca przyjmuje reklamację do rozpatrzenia. Gdy jest ona zasadna, klient ma prawo do otrzymania towaru wolnego od wad, nowego towaru, zwrotu gotówki. Klient może również wybrać z katalogu inny produkt o tej samej wartości lub o innej wartości gdzie różnica w cenie będzie opłacana przy odbiorze u kuriera . Formularz gwarancji i reklamacji do pobrania: Formularz zwrotu, Formularz reklamacji
 1. Odesłanie reklamowanego towaru do Sprzedającego następuje na koszt girlonboard.pl.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, girlonboard.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 1. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, girlonboard.pl informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi girlonboard.pl
 1. Wszystkie znaki towarowe i nazwy, które zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów są własnością producenta.
 1. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej w rozumieniu prawa cywilnego.